Alltech logo_167_K

ORGANISKE MIKROMINERALER
OG LEVENDE GÆR

Udnyt potentialet i din besætning med Alltechs organiske mineraler, der kan inkluderes i markant lavere niveauer, mens dyrenes præstation forbedres.

call
Skal vi hjælpe dig?
Fo Isobelle

Alltechs Mineral Managment: Sel-Plex® og Bioplex® kombineret med Yea-Sacc®

Denmark - TRT

 

Mineraler: Kvalitet over kvantitet

Alltech benytter Total Replacement Technology (TRT) der udskifter alle uorganiske mineraler med organiske mineraler. Organiske mineraler optages markant bedre end uorganiske mineraler, det betyder at med mindre organiske mineraler kan man opnå højere resultater ved et lavere iblandingsniveau.

Capture-16

 

Intet er overladt til tilfældlghedrne

Alltechs Mineral Management program fokuserer på at fodre med organiske mikromineraler der bliver optaget, lagret og udnyttet bedre af dyret. Studier viser at mikromineraler i form af Bioplex® og Sel-Plex® , kan inkluderes i markant lavere niveauer og stadig øge dyrets ydelse. Denne metode kaldes Alltechs Total Replacement Technology (TRT™)

Cow - Mineral benifits

 

En stabil vom er bedre for

koen, miljøet og din profit

Alle malkekøer oplever sving i vommens pH i løbet af dagen. Ved at adressere de pH udsving der forekommer i vommen ved fodring, kan en mælkeproducent øge mælkeydelsen uden at gå på kompromis med dyrets helbred og velvære. Yea-Sacc®, Alltechs levende gærkultur, fremmer stabilitet i vommen. Det hjælper køerne med at undgå store pH udsving i vommen, som ellers kunne have en negativ effekt på fiberfordøjelsen og foderindtaget. Kort sagt: Koen udnytter foderet bedre og udskiller derfor mindre.

milk

Mere Mælk
+1,6L mere mælk
pr. ko/dag.
Med samme mængde foder

cloud

Mindre CO²
Hjælper til reduktion af
mentan- og kvælstofudledning

research

38 års erfaring
Markeds mest
veldokumenterede
gærkultur

 

Carbon Trust certificeret: Yea-Sacc

Carbon Trust har godkendt Alltechs brand, Yea-Sacc®, for at reducere udslip af metangasser og udskillelse af nitrogen fra kvæg. Yea-Sacc® erden eneste gærkultur udviklet til drøvtyggere, der har opnået at blive certificeret af Carbon Trust. Carbon Trust er et globalt firma, der yder uafhængig rådgivning til firmaer, offentlige myndigheder og institutioner omkring nedsættelse af CO2-udledning, og som på basis af materiale fra offentlige undersøgelser og foderforsøg har demonstreret virkningen af Yea-Sacc® til drøvtyggere. Carbon Trusts resultater om Yea-Saccsup® har vist, at en reducering af udledninger ikke behøver at være på bekostning af en højere ydeevne hos dyrene; Yea-Sacc® har forbedret mælkeydelse, mælkefedt og proteinindhold samt kvælstofoptagelse ved hjælp af forbedrede vombakterier.

 

 

Organiske mikromineraler og levende gær

Sel-Plex® er baseret på mere end 27 års research og var det første EU godkendte organiske selen.Bioplex® mineraler er unikke da de er beskyttet af Amino syre og peptider der gør at mineralet kommer sikkert gennem GI-kanalen og optages derved bedre af dyret. Sel-Plex® og Bioplex® optages langt bedre, end uorganiske mineraler og kan derfor inkluderes i et markant lavere niveau end de uorganiske og sikre et lavere spild.

SEL-PLEX®

Sel-Plex® er Alltechs organiske form af selengær,
fremstillet til at efterligne naturens eget selen. Organisk
selen absorberes, lagres og udnyttes bedre af dyret end
uorganisk selen.


SEL-PLEX® støtter:
• Reproduktionen
• Opretholdelse et sundt immunforsvar
• God mælkekvalitet (lavere celletal)

Mere om SEL-PLEX

BIOPLEX®

Med mere end 21 års forskning, er Bioplex®
mikromineraler i stand til at opfylde de høje
næringsstofbehov for hurtig vækst, maksimal
reproduktionsevne og sundhed som kræves i det
moderne landbrug.

BIOPLEX® kan komme i form af: Zink, Kobber og Mangan

BIOPLEX® Støtter:
• Opretholdelse af et sundt immunforsvar
• Stabil pH gennem koens fordøjelsessystem
• Høj optagelighed - reducerer mineraludledning / klima korrekt

Mere om BIOPLEX

Yea-Sacc®

Yea-Sacc® er en levende gærkultur. Der fremmer de
bakterier der er ansvarlige for både fiberfordøjelsen og
fjernelse af syre i vommen. Det stabiliserer vommen,
samt giver fordøjelsesbakterierne optimale forhold så de
bedre kan nedbryde den fiberrige kost.

YEA-SACC®
• Forbedrer fordøjelighed
• Stabiliserer vommiljø
• Reducerer pH udsving i vommen
• Reducerer tid over døgnet hvor vommens pH er under 6
• 1,6 liter mere mælk/døgn/ko
• Højere effektivitet
• Går ikke på kompromis ifht. fertalitet

Mere om YEA-SACC

Vi er altid klar til at hjælpe

 

Picture4-1

Jakob Høi Gottschalk

Salgschef, kvæg

+45 51 36 80 90

jgottschalk@alltech.com

Picture2

Anders Wanstrup

Salgskonsulent, kvæg

+45 40 84 30 06

awanstrup@alltech.com

Picture3-1

Carsten Houmann

Nutritionist, kvæg

+45 24 46 12 54 Carsten.Houmann@alltech.com

 
KONTAKT