Alltech logo 167-2
CROATIAHeat-stress_Landing_page_header (1)

Sažetak stručnih savjeta kako zaustaviti toplinski stres na mliječnim farmama 

Toplinski stres je problem koji se javlja na svim mliječnim farmama, neovisno radi li se o vrućim ili umjerenim klimama. Kako bi vam pomogli da uspješno nadvladate toplinski stres, Alltech je okupio  vodeće eksperte na ovom području koji su podijelili s vama svoja saznanja. Snimili smo seriju videozapisa koji obrađuju ključna rizična područja tijekom toplinskog stresa: krmiva, telad, junice, krave u laktaciji i krave u prijelaznom razdoblju. 

Niže se nalazi sažeci svakog videozapisa koji će vam omogućiti brz pregled najvažnijih informacija kako prepoznati i kako riješiti negativne učinke toplinskog stresa na vašoj farmi.  

 

Krmiva
Preuzmite
Telad
Preuzmite
Junice
Preuzmite
Krave u laktaciji
Preuzmite
Krave u prijelaznom razdoblju
Preuzmite

Naši stručnjaci su:

Epizoda 1: Krmiva

 • • Dr. Helen Warren, tehnička direktorica za preživače - Alltech Europa
 • • Dr. Dave Davies, Silage Solutions d.o.o.

Epizoda 2: Telad

 • • Dr. Helen Warren, tehnička direktorica za preživače - Alltech Europa
 • • Dr. sc. Anna Catharina Berge, dr. vet. med.; mag. prev. vet. med., Berge Veterinary Consulting

Epizoda 3: Junice

 • • Maria Agovino, tehnička direktorica za preživače – Europa, Alltech
 • • Dr. Paolo Colturato, Paragon s.n.c

Epizoda 4: Krave u laktaciji

 • • Maria Agovino, tehnička komercijalna direktorica prodaje za preživače – Europa, Alltech
 • • Dr. Richard Erk Echeverri, tehnički direktor, ICF LARGE ANIMALS

Epizoda 5: Krave u prijelaznom razdoblju

 • • Dr. Helen Warren, tehnička direktorica za preživače – Alltech Europa
 • • Dr. Paolo Colturato, Paragon s.n.c
 • • Dr. Richard Erk Echeverri, tehnički direktor, ICF LARGE ANIMALS
10964_Headshot image
Preuzmite videozapise sa savjetima kako spriječiti toplinksi stres

Za više informacija obratite se Alltechovom uredu u Zagrebu, na email croatia@alltech.com.