Alltech logo_167_K-1
1920x360 Landing page-4

25 Kg.’lık her 40 adet siparişinize

1 adet FARMPAK® SÜT1 PLUS hediye!

Son tarih: 30 Haziran 2019

Hayvanlarının vitamin ve mineral ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan ve yemin daha iyi değerlendirilmesini sağlayan Farmpak Süt1 Plus; sağlıklı vücut gelişimini, rumen işlevini, bağışıklık sistemini, optimum fertilite ve süt kalitesini güçlü bir şekilde destekler.

Süt sığırları; çayır-mera, fabrika yemi veya silajlar yoluyla mikotoksinlere maruz kalabilmektedir. Küfler tarafından üretilen mikotoksinler, hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyerek mikotoksin zehirlenmesine yol açabilmekte ve süt üreticilerinin karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Farmpak Süt1 Plus; süt sığırlarının iz mineral ihtiyacını karşılamanın ve yemin daha iyi değerlendirilmesini sağlamanın yanı sıra; mikotoksin sorunuyla mücadele ederek önemli bir fayda sağlar. Farmpak Süt1 Plus sıcak stresinin yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesinde de önemli bir yardımcıdır.

Farmpak Süt1 Plus hakkında