7024_Nutrition Your Way - Hubspot header DUTCH without wheel.jpg

Het Alltech Startpakket is een gebundelde aanbieding om u kennis te laten maken met onze services en technologieën welke u kunnen helpen in uw bedrijfsvoering. Het Alltech Startpakket is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Om in aanmerking te komen voor het Alltech Startpakket kunt u klikken op deze link. U kunt ook het registratieformulier invullen welke u onderaan deze pagina vindt. Mocht u vragen hebben over de tools in het Alltech Startpakket? Neem dan gerust contact met ons op.

Slide2.png

Toegang tot ons team van nutritionisten voor een GRATIS rantsoenoptimalisatie.

Ons team van nutritionisten zijn experts in het formuleren van rantsoenen gebruik makend van de allerlaatste up-to-date software. Wij werken samen met u aan de selectie van de juiste rantsoen ingrediënten, zoveel mogelijk gebruik makend van de gewassen geteeld op uw eigen areaal. Op deze manier wordt een rantsoen samengesteld welke voldoet aan de behoeften van uw veestapel. Nutrition Your Way betekent dat u het doel zelf bepaald! Wij geven rantsoen opties aan welke voldoen aan uw verwachtingen:

  • * De behoeften uitbalanceren gebaseerd op het verwachte productieniveau
  • * Vermindering van aangekocht voer en verbeteren van zelfvoorziening
  • * Reduceren van voerkosten
  • * Transitie rantsoenen

Welk systeem u ook gebruikt, wij kunnen ieder rantsoen formuleren. Wij werken met ieder rantsoen systeem, zoals 100% mais silage, grasland rantsoen of Non-GMO. Twijfel niet om ons uw rantsoenen te e-mailen en onze nutritionisten zullen contact met u opnemen!

 

Slide3.png

Een GRATIS immuniteitsanalyse

Een selenium analyse van de melk uit de melktank is een goede indicator van het immuniteitsniveau van uw veestapel.

IMMUN 30+ is een gemakkelijk te gebruiken tool van Alltech om snel en simpel een check te laten uitvoeren van de selenium status van uw (melkgevende) veestapel.

 

Wist u dat?

Selenium is één van de belangrijkste spoorelementen voor melkkoeien, omdat het een zeer grote rol speelt in de immuniteit en reproductie. Het aandeel selenium in de melk is sterk gecorreleerd aan het aandeel selenium in het bloed. De tankmelk te laten analyseren op selenium is dus een slimme manier om snel een overzicht te krijgen van de selenium status in de melkgevende veestapel.  

Klinische signalen van een seleniumtekort zijn o.a.:

* Suboptimale melkproductie
*
Suboptimale vruchtbaarheid bij melkgevende dieren
*
Slecht afkomende placenta
*
Mastitis
*
Vroeggeboren, zwakke kalveren, vroegtijdig overlijden van foetussen en abortus.

Al deze klinische signalen hebben een grote invloed op de kosten van uw bedrijf.

Onderzoek heeft aangetoond dat 30mg mg/L het optimale selenium niveau in de melk is. Helaas zien wij, in de meeste melkmonsters die getest zijn, dat melkkoeien een gemiddeld tot hoog seleniumtekort hebben. 

 

Slide4.png

Controleer uw bedrijfsdoelen! Een GRATIS Dairy Assist bedrijfsbeoordeling

Dairy Assist is uniek en onze standaard manier van een (melkvee) bedrijfsbeoordeling. We zullen de belangrijke punten op uw bedrijf checken, zoals de huisvesting, het water, het voer, de dieren (gezondheid en gedrag) en de vertering van het voer. Deze beoordeling duurt ongeveer 1 uur en zal u en ons een bredere visie geven van de sterke punten van uw bedrijf en de mogelijkheden van uw bedrijf. 

We maken daarbij gebruik van hulpmiddelen zoals de mestzeef. De uitslag hiervan geeft u en ons een goed inzicht in de daadwerkelijke vertering van het aangeboden voer, oftewel de voerefficiëntie. 

 

Slide5.png

Hoeveel kunt u verdienen? Een GRATIS Dairy Return winst simulatie

Zodra uw bedrijfsdoelen zijn vastgesteld en we de mogelijkheden van uw bedrijf in beeld hebben zijn we in staat om te zien hoeveel meer winst u kunt behalen en hoe u dit kunt realiseren. Onze winst simulator is gebaseerd op geavanceerde tools en neemt de potentiele verbetering in melkproductie, gezondheid en vruchtbaarheid mee in de calculatie! Na het verzamelen van de data, tezamen met andere parameters van uw veestapel (zoals melkproductie, gehalten, mastitis gevallen, tussenkalftijd, etc.) zullen we u een rapport presenteren met daarin de verwachte extra nettowinst die u kunt behalen met uw veestapel.